234 தொகுதிகளில் தேமுதிகவுக்கு பூஜ்யம்தான்! அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன்