234 தொகுதியிலும் அதிமுக வெற்றி பெற்று சாதனை படைக்கும்