தமிழகம் முழுவதும் தொண்டர்களும், பொதுமக்களும் இனிப்புகள் வழங்கியும், பட்டாசுகள் வெடித்தும் உற்சாக கொண்டாட்டம்