4 மாவட்டங்களுக்கு அதிநவீன பிரச்சார வாகனங்கள் முதல்வர் ஜெயலலிதா வழங்கினார்