40 விவசாய குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் நிதி உதவி: முதல்வர் அறிவிப்பு