5 ஆண்டுகளில் ரூ.91,210 கோடிக்கு புதிய முதலீடுகள் பெறப்பட்டுள்ளது: அமைச்சர் ப.மோகன் தகவல்