கிறிஸ்துமஸ், பக்ரீத், ரம்ஜான் வாழ்த்து சொல்லும் கருணாநிதி தீபாவளிக்கு ஏன் தெரிவிப்பதில்லை?