சென்னையில் வாழும் கன்னட மக்கள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு நன்றி